https://www.noyen.com/pl/
Noyen » Projekty UE

Projekty UE

Projekty UE

Noyen od początku swojego istnienia współpracuje z firmami i instytucjami zagranicznymi. Rozwijana współpraca odnosi się zarówno do dystrybucji produktów oraz usług, jak i do współpracy na szczeblu badawczo-naukowym. Posiadane przez naszą firmą patenty i rozwiązania pozwalają na udział w interesujących projektach o wymiarze międzynarodowym. Noyen jest również aktywny w pozyskiwaniu dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską. Dotychczas braliśmy i nadal uczestniczymy w następujących projektach:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy (Schemat A); „Rozwój przedsiębiorstwa GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki udziałowi w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2008/2009”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Dotacje Inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw; „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w przedsiębiorstwie GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe, techniki ICT oraz wartości niematerialne i prawne”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy; „Wzrost konkurencyjności firmy GT85 Polska Sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym poprzez udział w targach gospodarczych”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Dotacje Inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw; „Innowacyjne urządzenia do mycia przemysłowego w ofercie przedsiębiorstwa GT85 Polska Sp. z o.o. podstawą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowymi europejskim”.
  • Dofinansowanie Projektu: Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy GT 85 Polska Sp. z o.o. celem uruchomienia oferty usług B+R laboratorium chemicznego, świadczonych na zlecenie podmiotów z sektora motoryzacyjnego, elektrochemicznego, budowlanego, maszynowego, medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3, współfinansowanego ze środków europejskich.
  • Dotacja na kapitał obrotowy dla Noyen Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Informujemy, że Noyen Sp. z o.o. realizuje projekt polegający na wdrożeniu przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie prac B+R poprzez uruchomienie produkcji urządzenia myjącego NOYEN® iCleaning Machine wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń kąpieli oraz funkcję autodiagnostyki. W efekcie realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa poprzez działania inwestycyjne – budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń – które mają na celu wdrożenie nowego produktu do oferty firmy. Wartość projektu wynosi 12 115 254 zł, w tym udział Funduszy Europejskich: 5 375 400 złotych.
Partnerzy współrealizujący projekty marki NOYEN
  • Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7, współfinansowanego ze środków europejskich. Informujemy, że Noyen Sp. z o.o. realizuje projekt, polegający na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które zostały wykonane przez dział B+R Wnioskodawcy wyspecjalizowany w obszarze związanym z produkcją chemii przemysłowej. W efekcie realizacji projektu oferta Noyen Sp. z o.o. zostanie uzupełniona o nowy produkt (preparat do mycia Noyen C40), dedykowany dla branży automotive wymagającej zaostrzonych norm użytkowych i podwyższonej skuteczności produktu. Ponadto, w efekcie projektu zostaną znacznie ulepszone produkty dotychczas oferowane znajdujące zastosowanie do odtłuszczania, usuwania osadów mineralnych, usuwania tlenków metali, usuwania korozji, usuwania nagarów, usuwania powłok konwersyjnych, usuwania farb, lakierów i żywic, ochrony antykorozyjnej części stalowych. Wartość projektu wynosi 5 750 250,00 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 2 805 000,00 PLN.

Projekty UE

Nie ma rzeczy niemożliwych

Będzie łatwiej, kiedy powiesz nam, o co chodzi. Oszczędź sobie czasu i wykorzystaj Twoją bezpłatną konsultację. Nasz ekspert za darmo udzieli Ci porady.

AAM
Borg Automotive
IFA
Koelner
Marelli
Phoenix Contact
Tenneco
Thoni Alutec
ZF