https://www.noyen.com/pl/
Noyen » Projekty UE

Projekty UE

Projekty UE

Noyen od początku swojego istnienia współpracuje z firmami i instytucjami zagranicznymi. Rozwijana współpraca odnosi się zarówno do dystrybucji produktów oraz usług, jak i do współpracy na szczeblu badawczo-naukowym. Posiadane przez naszą firmą patenty i rozwiązania pozwalają na udział w interesujących projektach o wymiarze międzynarodowym. Noyen jest również aktywny w pozyskiwaniu dotacji współfinansowanych przez Unię Europejską. Dotychczas braliśmy i nadal uczestniczymy w następujących projektach:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing Gospodarczy (Schemat A); „Rozwój przedsiębiorstwa GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki udziałowi w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w latach 2008/2009”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 Dotacje Inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw; „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych w przedsiębiorstwie GT85 Polska Sp. z o.o. poprzez inwestycje w środki trwałe, techniki ICT oraz wartości niematerialne i prawne”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy; „Wzrost konkurencyjności firmy GT85 Polska Sp. z o.o. na rynku regionalnym i krajowym poprzez udział w targach gospodarczych”.
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.3 Dotacje Inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw; „Innowacyjne urządzenia do mycia przemysłowego w ofercie przedsiębiorstwa GT85 Polska Sp. z o.o. podstawą do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku krajowymi europejskim”.
  • Dofinansowanie Projektu: Rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej firmy GT 85 Polska Sp. z o.o. celem uruchomienia oferty usług B+R laboratorium chemicznego, świadczonych na zlecenie podmiotów z sektora motoryzacyjnego, elektrochemicznego, budowlanego, maszynowego, medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie 1.3, współfinansowanego ze środków europejskich.
  • Dotacja na kapitał obrotowy dla Noyen Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  • Dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Informujemy, że Noyen Sp. z o.o. realizuje projekt polegający na wdrożeniu przeprowadzonych przez Wnioskodawcę we własnym zakresie prac B+R poprzez uruchomienie produkcji urządzenia myjącego NOYEN® iCleaning Machine wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń kąpieli oraz funkcję autodiagnostyki. W efekcie realizacji projektu zostanie wprowadzona innowacja produktowa poprzez działania inwestycyjne – budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń – które mają na celu wdrożenie nowego produktu do oferty firmy. Wartość projektu wynosi 12 115 254 zł, w tym udział Funduszy Europejskich: 5 375 400 złotych.
Partnerzy współrealizujący projekty marki NOYEN
  • Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW, Działanie: 3.7, współfinansowanego ze środków europejskich. Informujemy, że Noyen Sp. z o.o. realizuje projekt, polegający na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, które zostały wykonane przez dział B+R Wnioskodawcy wyspecjalizowany w obszarze związanym z produkcją chemii przemysłowej. W efekcie realizacji projektu oferta Noyen Sp. z o.o. zostanie uzupełniona o nowy produkt (preparat do mycia Noyen C40), dedykowany dla branży automotive wymagającej zaostrzonych norm użytkowych i podwyższonej skuteczności produktu. Ponadto, w efekcie projektu zostaną znacznie ulepszone produkty dotychczas oferowane znajdujące zastosowanie do odtłuszczania, usuwania osadów mineralnych, usuwania tlenków metali, usuwania korozji, usuwania nagarów, usuwania powłok konwersyjnych, usuwania farb, lakierów i żywic, ochrony antykorozyjnej części stalowych. Wartość projektu wynosi 5 750 250,00 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 2 805 000,00 PLN.
  • Firma Noyen Spółka z o.o. uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu „Opracowanie przez NOYEN Sp. z o.o. innowacyjnej myjni przemysłowej o podwyższonej efektywności energetycznej oraz transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej”, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. Cel projektu: opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w branży mycia przemysłowego a także transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej Wnioskodawcy. Moduł B+R: Zadania realizowane w ramach projektu będą polegały na zaprojektowaniu i wykonaniu innowacyjnej myjni przemysłowej o podwyższonej efektywności energetycznej. Do realizacji zadania konieczny będzie zakup środków trwałych, w tym sprzętu IT, urządzeń i podzespołów do budowy prototypu, oprogramowania a także poniesienie kosztów wynagrodzeń personelu badawczo rozwojowego oraz kosztów pośrednich. Moduł cyfryzacja: Zadanie przeprowadzenia transformacji cyfrowej działalności produkcyjnej firmy Noyen poprzez wdrożenie rozwiązań klasy APS i MES oraz integrację systemów PLM i ERP. Do realizacji zadania konieczne będzie zakupienie oprogramowania oraz doradztwo w zakresie jego wdrożenia oraz zakup sprzętu IT. Korzystający z projektu: personel Noyen Sp. z o.o., polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa stosujące myjnie przemysłowe we własnych procesach produkcyjnych.Efektem projektu będzie stworzenie innowacji produktowej poprzez znaczące udoskonalenie oferowanych przez NOYEN myjni przemysłowych. Ulepszenie będzie polegało na zmniejszeniu zapotrzebowania urządzenia na energię elektryczną. Ponadto w efekcie realizacji zadań związanych z cyfryzacją działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa nastąpi zwiększenie produktywności oraz wdrożenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa.Wartość projektu : 3 905 583,01 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 171 192,49 zł.

Podobne artykuły

Projekty UE

Nie ma rzeczy niemożliwych

Będzie łatwiej, kiedy powiesz nam, o co chodzi. Oszczędź sobie czasu i wykorzystaj Twoją bezpłatną konsultację. Nasz ekspert za darmo udzieli Ci porady.

AAM
Borg Automotive
IFA
Koelner
Marelli
Phoenix Contact
Tenneco
Thoni Alutec
ZF