https://www.noyen.com/pl/
Noyen » Mycie pod klasę czystości VDA 19.1 i ISO 16232

Chemia

Mycie pod klasę czystości VDA 19.1 i ISO 16232

Ocena czystości wg norm czystości VDA 19.1 jest szczególnie ważna dla definiowania jakości produkowanych komponentów. Zakresy i dopuszczalne wartości cząstek resztkowych są zaostrzane wraz ze zmieniającymi się trendami w motoryzacji. Stały poziom usuwania cząstek metalicznych i niemetalicznych przez cykl życia kąpieli jest konieczny dla stabilnej i bezpiecznej produkcji. Noyen posiada w swojej ofercie produkty chemiczne umożliwiające pozbycie się zanieczyszczeń nawet z bardzo skomplikowanych geometrycznie elementów.

NOYEN - logo marki NOYEN

Nie ma rzeczy niemożliwych.

Będzie łatwiej jak powiesz nam o co chodzi. Oszczędź sobie czasu i wykorzystaj Twoją bezpłatną konsultację, nasz ekspert za darmo, udzieli Ci porady.

Pojęcie czystości technicznej jest szczególnie ważne w branży automotive i dotyczy czystości w zakresie ilości zanieczyszczeń, wielkości cząstek, a także warunków, w jakich komponenty są produkowane i badane. Istnieje wiele norm badawczych, które pozwalają określić, czy dane wymagania w zakresie czystości zostały spełnione. W jakich branżach i w jakim celu wykorzystuje się normy czystości?

Normy czystości

Mycie pod klasę czystości to proces wykorzystywany w wielu branżach – automotive,  wytwórczej, optycznej, lotniczej, medycznej i innych. Mycie na klasę czystości pozwala sprostać coraz wyższym wymaganiom rynku i zapewnić najwyższą jakość produkowanych komponentów. Stopień czystości detali określany jest na podstawie ilości zanieczyszczeń na powierzchni – w ramach badania, czy dany element spełnia daną normę czystości, ocenie podlega masa rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych zanieczyszczeń, ilość zanieczyszczeń o danej wielkości, a także ich rodzaj i skład chemiczny.

Przed realizacją procesu mycia na daną klasę czystości detale poddawane są wielu procesom obróbczym, a w rezultacie każdego z nich na powierzchni elementów powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia. Nawet mikrocząstki mogą powodować błędy w działaniu komponentów, dlatego tak istotne jest poddanie detali efektywnemu procesowi mycia. Kluczowy jest prawidłowy dobór technologii i środków myjących przeznaczonych do usunięcia określonego rodzaju zanieczyszczeń.

Istnieje wiele metod badawczych pozwalających określić stopień czystości danego elementu. W zależności od typu oraz przeznaczenia produkowanych komponentów producenci stosują się do wewnętrznych standardów czystości opierających się na wytycznych określonych m.in. w normach VDA 19.1 oraz ISO 16232. Na czym polega mycie pod specyfikację czystości technicznej?

Mycie pod klasę czystości VDA 19.1

VDA 19.1 to zbiór norm określających wytyczne dotyczące badania czystości technicznej opracowany przez niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego Verband der Automobilindustrie. Wytyczne określają zakres badania czystości technicznej, sposób analizy pomiaru, a także sprawdzenia, czy wyniki pomiaru są zgodne z wymaganiami. Na podstawie VDA 19.1 tworzone są normy własne producentów z branży motoryzacyjnej. Mycie pod klasę czystości VDA 19.1 w praktyce oznacza więc dostosowanie procesu pod kątem zakresu i technik pomiarów czystości technicznej. Normy czystości oparte na wytycznych określonych przez VDA 19.1 stosowane są szczególnie w odniesieniu do niemieckich marek.

Mycie pod klasę czystości ISO 16232

ISO 16232 to stosowany na całym świecie zbiór wytycznych dotyczących czystości technicznej określających normy czystości w zakresie sposobów badania czystości technicznej komponentów w branży motoryzacyjnej. ISO 16232 przedstawia wytyczne odnośnie do sposobów przeprowadzenia badania i analizy uzyskanych wyników, nie definiuje natomiast stopnia czystości komponentów, tj. znajdującej się na ich powierzchni liczby oraz rodzaju cząstek. Tego typu czynniki określane są przez normy własne klientów, co jest uzależnione m.in. typem oraz przeznaczeniem produkowanych części. Podobnie jak w przypadku VDA 19.1, mycie pod klasę czystości ISO 16232 odnosi się do sposobu wykonywania badania. Proces mycia jest weryfikowany za pomocą badań zgodnych z tymi normami.

AAM
Borg Automotive
IFA
Koelner
Marelli
Phoenix Contact
Tenneco
Thoni Alutec
ZF