Zasób 1

clear solutions
for a better tomorrow

Równo 20 lat od założenia GT85 Polska, zmieniamy wizerunek. Nowa nazwa to konsekwencja nowej strategii firmy i pozytywny krok w przyszłość, ku światowym standardom i nowoczesności.

noyen

NOYEN Sp. z o. o. ul. Braci Krausse 6, 20-270 Lublin, Polska; NIP: 712-24-82-819 REGON: 431153081 KRS 0000033686;Kapitał zakładowy 120 000 PLN opłacony   tel. +48 81 745 05 98 e-mail: biuro@noyen.com